rozsypka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ogarniał. Jakżeż pisali Barbier i inni w owym czasie słynni poeci? Jakżeż przemawiano w izbach i w dziennikach? Najprzód myśli, a potem i słowa poszły w rozsypkę; straciły swe znaczenie tak, że wkrótce jakby przy wieży Babel nastało pomięszanie języków; trudno było się zrozumieć, bo jeden to, drugi owo pod tymże samym wyrazem pojmował. Sam pamiętam, kiedy Lerminier, późniejszy konserwator, skończył przy rzęsistych oklaskach jednę z swych prelekcyj tćmi słowy: „Rousseau, jestto hostya, paląca się wiecznie na ołtarzu ludzkości.“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.