rozswywolić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otóż ten wyraz ust. Skradał się on przez cały tok opowieści, zrazu niewinny, rozswywolony jak kociak, biegł obok ludzi i wypadków wyrastających ze słów niby niedbałej osnowy, odgrywał coś w rodzaju roli błazna na pańskim dworze, błazna karzełka, bawiącego ludzi swym kalectwem — aby nagle, pod koniec tematu począć rosnąć na oczach słuchaczów, olbrzymieć i potężnieć — a potem skok tygrysi — i karzeł staje się panem położenia, bierze berło i siada na tronie. Imperator Szyd z bożej łaski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płoszewski, Leon (zebr. i oprac.) 1971. Wyspiański w oczach współczesnych. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.