rozrzecze

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Walde-Pokorny I, s. 312-313). W całości zatem nazwa Oviadovag = Yi-adu-a-s oznaczałaby 'roztokę, rozrzecze, rzekę rozdzieloną na części’, co odpowiada charakterowi topograficznemu ujścia Odry, która wpada dziś trzema oddzielnymi odnogami do Bałtyku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.