rozpuchać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chorowałem tu na zapalenie migdałów, ale nie tak ciężko jak dawniej, albowiem Heryng wypalił mi je w swoim czasie, przez co stały się wiotkie i nie rozpuchają aż do zatykania przełyku. Leczył mnie Pieniążek. Obecnie jest znakomicie lepiej (LV, 24—25)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.