roz-niewolić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Norwidowska „ponad-gramatyczność” wyraża się w bardzo różny sposób. Przede wszystkim poprzez wprowadzanie licznych neologizmów, wyrazów wcześniej w historii polskiego słownictwa nie notowanych18, takich jak np.: roz-niewolić się („Niech roz-niewoli się ta ciemna góra” - Do wrogo), przeciw-rady („I wiem, że każda radość tu ma drugę / Poniżej siebie, przeciw-radę łzę” - Aerumnarum plenus), subtelnia („I że przewrotnych nie ma tak subtelni / Ani kryjówek”19 - Teofilowi). Wiele wyrazów, które czytelnicy i wydawcy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1997. Słowo–wartość–kultura, Lublin : TN KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.