rozślubić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Neologizmy te niekiedy występują w antonimicznych parach znaczeniowych, por. np. wtajemniczyć — roztajemniczyć (Słów SS 8, 200), ścieśnić się — odcieśnić się (Kras Lir 6, 204); niekiedy w najbliższym kontekście: Nie rozślubi żadna siła, Co myśl Zbawcy ześlubiła. — Kras DD 5, 155;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.