romansowo-sentymentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Utwór posiada dwa wyraźne plany. Pierwszy plan, romansowo-sentymentalny, to historia zapamiętałej, dramatycznej miłości Stanisława do własnej uczennicy, Żydówki Sary, zakończona śmiercią bohatera, jakby dla zadokumentowania wiary w ideał czystej i dozgonnej miłości, nie zrażającej się niczym, nawet niewiernością ukochanej kobiety. Zapewne nigdy nie zdołamy stwier...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Danek, Wincenty 1973. Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo