robotnik-bohater

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 29* V Katowice. „Trybuna Robotnicza” (nr 93) w artykule W walce z kołtunerią pisze o prasie korzystającej w demokratycznej Polsce z „pełni praw wolności słowa”: „Artykuły robotników o ich pracy cieszą się dużą poczytnością i w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu produkcji. Wzmianki czy fotografie robotników-bohaterów pracy wywołują szlachetną rywalizację o pierwszeństwo wśród kopalń czy hut. Nie trzeba nadmieniać, że wywiady i fotografie jakichś artystów filmowych nie dałyby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baliszewski, Dariusz, Kunert, Andrzej Krzysztof 1999. Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. T. 1. 1944-1945, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.