rewolucyjno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marks wyjaśnia, że tylko w toku walki klasowej, w procesie rewolucyjno-praktycznej zmiany stosunków społecznych zmieniają się też sami ludzie, podobnie, jak zmieniając przyrodę, ludzie zmieniają również swoją własną naturę. Zmiana warunków życia ludzi i zmiana samych ludzi tworzą jedną całość, i byłoby utopią przypuszczać, że najpierw można przeobrazić ludzi, a następnie warunki ich życia. Ale tak samo niewłaściwe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.