retoryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O ile nie wydaje się trafne oznaczenie Gomulickiego jako parnasisty, o tyle niewątpliwe chyba byłoby stwierdzenie, że wielki wpływ miała na niego retoryczna, lecz znolwu w retoryzmie swym proporcjonalna do humanitarnych swoich założeń — poezja Wiktora Hugo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hertz, Paweł 1961. Domena polska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.