retoryczno-poetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stości jego epoki. Amerykańscy uczeni — pomijając Fraenkla i Norwooda — zerwali całkowicie z tymi założeniami i nacisk położyli na badanie gatunku literackiego, na wszelkie właściwości i „topoi” liryki chóralnej, analizując jedynie konwencje retoryczno-poetyckie poezji Pindara. Podkreślając wymogi literatury enkomiastyczno - epidejktycznej usuwają oni w cień osobisty wkład poety, jego ewentualne odczucia i sympatie czy antypatie; nie chcą oni dopatrywać się żadnych aluzji do wypadków współczesnych czy nastrojów epoki. Ich zdaniem porzą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PHum - Przegląd Humanistyczny (Wa­r­­­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.