reperowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skorowidz rzeczowy Adsorpcja 316, 664, 793 Aerograwimetr 140 Aeromagnetometr 260 Aktywacja 74, 75, 78, 664, 729, 730, 792, 890, 892 Aktywność dyfuzyjno-adsorpcyjna skał 43, 58-61 — izotopu promieniotwórczego 791 — właściwa 791, 792 — wzbudzona elektrochemicznie 65 Amplituda fali sprężystej 94, 509, 515, 517, 528 początkowa 528 — oporu pozornego 310, 312 — pola magnetycznego normalnego 462 ogólnego 462 — zespolona natężenia pola elektrycznego 309 elektromagnetycznego 309 Analiza anomalii siły ciężkości 211 — chromatograficzna 812 — harmoniczna pola magnetycznego 235 — jakościowa wykresów pomiarowych 375 — rentgenowska fluorescencyjna 666 —- rdzeni wiertniczych 880 — spektralna 403 — wykresów sondowania 329 Analizator amplitudy impulsów 691 — gazu 811 — spektrometryczny gamma 861 Andezyty pienińskie 285 Anizotropia 225, 324, 332, 343, 364, 386, 396, 427, 428, 446 — cieplna 91 — elektryczna 51 — magnetyczna 81 kryształów 81 kształtu 81 — — tekstury 81 — prędkości fal podłużnych 526 Anomalia drugich pochodnych pionowych siły ciężkości 178 potencjału siły ciężkości 157, 915 — Anomalia elementów pola magnetycznego Ziemi 248 — magnetyczna 79, 86, 247, 248 kontynentalna 247, 248 lokalna 247, 261, 263, 286, 289 pomiarowa 263 regionalna 247, 248, 261, 263 — natężenia całkowitego pola magnetycznego Ziemi 248, 276 —- naturalnego pola elektrycznego 362, 773, 774, 885, 887 statyczna 774, 871 — oporu lokalna 362 —• — pozornego 377 — polaryzacji wzbudzonej 330 — potencjału (elektrycznego) 391 — potencjałów elektrodowych 778 — potencjałów polaryzacji naturalnej 851 — potencjału naturalnego pola elektrycznego 319 — radiometryczna 714, 717 dynamiczna 715, 716 statyczna 714 — 716 — radioaktywności powierzchniowa 718 — reperowa 831 — siły ciężkości 23, 31, 157, 159, 164, 168, 205, 210, 223 Bouguera 157-159, 162, 163 fikcyjna 178 izostatyczna 215, 218, 219 Pratta-Hayforda 219 — Airy’ego-Heiskanena 219 kontynentalna 159 lokalna 159, 164, 165, 167, 168, 211 na poziomie odniesienia 157 regionalna 159, 164, 166, 182, 186, 205, 207, 210-212 rezydualna 165, 167, 168, 177, 181, 182, 205, 206, 209, 211, 212 rzeczywista 178 teoretyczna 211, 212 — temperatury dodatnia 805...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.