reorientacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kraj patrzy na Amerykę jako na jedyną i ostatnią deskę ratunku i trudno się dziwić, że tak jest. Gdyby nasz rząd otrzymał pomoc finansową ze strony Ameryki, gdyby jego działalność była widoczna na polu międzynarodowym — taki rozwój wydarzeń spotkałby się z gorącą aprobatą opinii w Kraju. Pierwszym krokiem po tej linii winna być całkowita reorientacja polityki rządowej. Dziś — jeżeli przyjąć dochód Skarbu Narodowego na 50 tysięcy funtów rocznie — budżet roczny waszyngtońskiej placówki rządowej nie wynosi nawet 5 procent dochodów skarbowych. Innymi słowy w rozbudowę stosunków politycznych ze Stanami Zjednoczonymi inwestuje się około 4 1/2% dochodów ze Skarbu Narodowego. Powyższe cyfry nie wymagają komentarzy. Toteż rezultaty tego rodzaju polityki „inwestycyjnej” przedstawiają się raczej żałośnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.