reobaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) REOBAZA [gr.], fizjol. najmniejsze natężenie prądu elektr., niezbędne do wywołania —► pobudzenia nerwu lub mięśnia (—►pobudliwości próg); progowe natężenie prądu jest charakterystyczne dla danej tkanki i zależy od czasu przepływu prądu, przy czym im dłuższy jest ten czas, tym jest ono mniejsze; najmniejsze będzie więc w przypadku długotrwałych prądów (w praktyce ok. 1 sek); np. r. nerwu kulszowego żaby wynosi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.