renumeracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) Najsłabszym tytułem wynagrodzenia, uzasadniającym zaliczenie do ubezpieczenia,, jest zwyczaj; wynagrodzenie, nie wynikające z przepisów prawnych, z umowy lub zwyczaju, a przelo nie dające się przewidzieć, nie wchodzi pod uwagę do ubezpieczenia (nadzwyczajna renumeracja, gratyfikacja i t. p.). Nie tylko wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę, jest brane pod uwagę, ale także wynagrodzenie otrzymywane od osób trzecich za czynności pracownika, wynikające z jego obowiązków służbowych (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.