rentownie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ubezpieczenia niektóre, zwłaszcza długoterminowe, posiadają zazwyczaj obfite rezerwy kapitałowe, które muszą być rentownie zużytkowane i powinny być umieszczane w instytucjach, dających nie tylko odsetki, ale gwarantujących celowe użycie kapitałów. Właśnie gminy mogłyby najlepiej zużytkować te fundusze dla urządzeń zapobiegawczych np. akcyj sprzyjających wzrostowi zdrowia (woda, szpital, domy) i rzeczywiście w Niemczech głównie były lokowane w inwestycjach komunalnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.