rentierka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Życie zaś „przeciętnego” rentiera czy rentierki francuskiej jest obowiązkowe i skromne, czego znowu dowodzi statystyka, wedle której: sto osób żyjących z renty utrzymuje przy sobie osiemdziesiąt sześć osób z rodziny, a tylko trzydzieści sześć służby. Czyli jedna sługa przypada na dwa i pół „burżuazów”... Więcej od nich służby mają duchowni, lekarze i sądownicy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1963. Kroniki. T. 13, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.