rentier

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Buonarottiego, który w owe lata rezydował w Paryżu, przedsięwziął »J. Chapman, rentier« szereg podróży w celach niezawodnie agitacyjnych. Z Paryża, gdzie zamierzał się zjechać z Sewerynem i Maciejem Mielżyńskimi oraz Radolińskim, udał się do Dalmacji (Raguza), stamtąd do Szwajcarii, gdzie spędził dużą część r. 1834...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.