rentgenowsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otrzymywanie kryształów skalenia potasowego w układzie KaO—A1203—Si02 jest bardzo trudne. Nawet po kilku miesiącach krystalizacji w temperaturze około 50-75“C poniżej temperatur krzywej liguidus pojawia się w szkliwie zaledwie kilka procent bardzo drobnych, praktycznie nawet rentgenowsko dokładnie nieoznaczalnych, kryształków skalenia potasowego. Łatwiej uzyskać syntetyczny skaleń potasowy na drodze hydrotermalnej, np. z muskowitu, krzemionki i KOH w roztworze wodnym pod ciśnieniem (Wyart, 1947)*. Uzyskany przez Schairera i Bowena w układzie K20—...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.