rentgenotechnika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przebiegi mikrofizyczne i mikrobiologiczne, np. ruchy mikroorganizmów (mikrokinematografia); skojarzenie techniki kinematograficznej z techniką teleskopową umożliwia rejestrację ruchu ciał niebieskich (ostatnio również pojazdów kosmicznych), a także zjawisk, zachodzących na tych ciałach, np. rozbłysków na Słońcu (astrokinematografia); połączenie techniki kinematograficznej z rentgenotechniką daje w efekcie rejestrację przebiegów, zachodzących wewnątrz żywego organizmu (rentgenokinematografia); zdjęcia ze statku powietrznego (aerokinematografia) lub kosmicznego (kosmokinematografia) ułatwiają badanie obszarów naziemnych, niedostępnych z powierzchni Ziemi, a także przestrzeni okołoziemskiej, międzyplanetarnej i międzygwiazdowej. K. naukowa wyzyskuje również meto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.