rentgenospektralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) krystalograf; prof. uniw. we Lwowie (1938-42), Wrocławiu (1945-51), Warszawie (od 1951); 1931-32 pracował w Nowym Jorku, w Instytucie Rockefellera dla Badań Medycznych. Prace jego poświęcone są gł. badaniom fiz. i chem. własności minerałów, analizie rentgenostrukturalnej i rentgenospektralnej kryształów, badaniom minerałów (zwłaszcza ilastych) metodami rentgenometrycznymi i rentgenograficznymi oraz hodowli kryształów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.