rentgenoluminofor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lamp oscyloskopowych itp. (—► luminescencyjny ekran); do najjaśniej świecących (o zabarwieniu niebieskim) należy ZnS-Ag (zmieszany z ZnS, CdS-Ag, świecącymi żółto, daje białe świecenie); używane są również krzemiany i wolframiany oraz niektóre tlenki, np. ZnO, CaO-Ce; 3) rentgenoluminofory — do wizualnej obserwacji obrazu na ekranie stosuje się 58% ZnS 4+ 42% CdS-Ag, którego żółtozielona barwa świecenia odpowiada zakresowi maksymalnej czułości oka; w rentgenografii — niebiesko świecące CaW04 lub 90% BaSO4+10% PbS04; 4) elektroluminofory, z których najsilniej (zielono) świeci ZnS-Cu; znana jest również elektroluminescencja ZnS-Ag i ZnS-Mn; materiałami podstawowymi eleictroluminoforów mogą być także mieszaniny siarczków cynku i kadmu oraz selenki i tellurki cynku i kadmu; barwa ich świecenia, zależnie od składu, zmienia się od zielonej do czerwonej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.