rentgenograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autorowie spostrzegali współistnienie symetrycznych zwapnień w mózgu z równoczesną niedomogą przy tar czy czek. Omawiane zwapnienia w mózgu, umiejscowione najczęściej w zwojach podstawnych, dają wyraźny obraz rentgenograficzny, zależny od stopnia rozwoju tych zmian. Radiologicznie zwapnienia mózgowe ukazują się w postaci małych, nieregularnych, symetrycznych cieni. Powstanie obrazu radiologicznego w tych przypadkach daje się wyjaśnić z zaburzeniami w koloidach wewnątrz i zewnątrz naczynia krwionośnego i mózgu; następowe odkładanie się w tych miejscach soli wapnia czyni je dostępnymi dla rentgenografii. Często na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.