rentgenograficznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) między strukturą a funkcjami białka. Na razie można w sposób wyczerpujący omówić te powiązania jedynie w przypadku dwóch białek, które już zostały zbadane rentgenograficznie i dla których została ściśle ustalona ich makrocząsteczkowa konfiguracja, czyli struktura trzeciorzędowa. Białkami tymi są hemoglobina i mioglobina...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuszner, Wiktoryn 1967. Odkrywanie tajników życia. Biopolimery, tłum. Cz. Krepski, T. Kulikowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.