rentgenofotografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. 	Z zakresu fonetyki eksperymentalnej bardzo ciekawe były pokazy i referaty Russella, Menzeratha i Flatau’a. Rüssel dzięki bogatemu wyposażeniu instytutu fonetycznego w Ohio mógł sobie pozwolić na synchroniczne stosowanie rentgenofotografii z oscylograficznym utrwalaniem dźwięków. Ponieważ zaś na wymówienie jednej głoski przypada kilka fotografii, przy czym czas dokonywania poszczególnych zdjęć i zapisu na oscylografie jest ściśle dany i zsynchronizowany, więc można łatwo obserwować, w jakim stopniu drobne przesunięcia narządów mownych w czasie artykulacji wpływają na zmianę brzmienia głoski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.