rentgenofluorografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FLUOROGRAFIA [łac.-gr.l, rentgenofluorografia, metoda badania rentgenowskiego polegająca na fotografowaniu obrazu, jaki powstaje na ekranie fluorescencyjnym podczas prześwietlania danego narządu lub części ciała; możność uzyskiwania zdjęć małego forma¬ tu i szybkość ich wykonywania (nawet ponad 100 na godzinę) — czyni tę metodę niezwykle przydatną do masowych badań profilaktycznych, gł. dla wykrycia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.