rentgenodiagnosta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak stwierdzono — a zwracamy tu uwagę zasadniczo na same zagadnienia naukowe — w obecnych warunkach masowa akcja, z konieczności ambulatoryjna, nie ma poważniejszych szans a wykrywanie wczesnych nowotworów jest kwestią wysokich kwalifikacji poszczególnych lekarzy. Wśród nich poważną rolę mogą odegrać rentgenodiagności. O pełnych kwalifikacjach jest ich jednak niewielu, są ponadto braki w aparaturze. Używane obecnie filmy rentgenowskie nie pozwalają na precyzyjną pracę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.