rentgeno-fluorescencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) próbce (analiza ilościowa). Zależnie od sposobu wzbudzania próbki, rodzaju emitowanego promieniowania i sposobu jego pomiaru rozróżnia się analizę spektrograficzną, spektrometryczną, staloskopową, fotometryczną płomieniową, fluorymetryczną, rentgeno-fluorescencyjną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.