rentgenizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) n. trójdzielnego i n. twarzowego. Istnieją prawdopodobnie i włókna .potohamujące natury parasympatycznej. Związek w danym przypadku hemihyperhidrosis ze starą gruźlicą jest mało prawdopodobny, prędzej ze świeżą infekcją grypową. Leczenie objawowe (atropina, agarycyna, formalina), tu i ówdzie rentgenizowanie okolicy rdzenia przedłużonego daje wyniki. Pracując przed wielu laty nad zaburzeniami potowydzielniczymi w chorobie Htine-Medina i w herpes zosłer przekonałem się. że dział ten poważnie wzbogacili lekarze polscy (Nawrocki, Adamkiewicz, Gerstman, Bikeles)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.