rentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ,w Od końca XIX w. zaczęto już na płaszczyźnie prawa międzynarodowego zajmować się ochroną kobiet i nieletnich. Pierwsze umowy międzynarodowe dla zwalczania handlu żywym towarem datują się z lat 1904 i 1910. Por. w tej sprawie Ehrlich. Prawo..., s. 694—695 i Fauchille, jw., t. I, cz. I, s. 779—781. W wyniku uchwał Konferencji MOP zawarto w sprawie migracji następujące umowy: Konwencję z 1926 r. dotyczącą inspekcji emigrantów, Konwencję z 1935 r. o utrzymaniu praw rentalnych migrantów, Konwencję z 1939 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Libera, Kazimierz 1969. Międzynarodowy ruch osobowy, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.