renowacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tego nadzorującego organu kolegjalnego. Należałoby tu: 1) 	ogólny nadzór i sprawowanie kontroli nad działalnością przedsiębiorstwa, 2) uchwalanie regulaminów dla ciała kolegjalnego nadzorczego i zarządu, 3) rozpatrywanie i uchwalanie planu gospodarczego budżetu oraz zatwierdzanie bilansu, rachunku zysków i strat i podziału czystego zysku, 4) sprawy zakładania oddziałów i filji, 5) uchwalanie planów inwestycyjnych, 6) sprawy lokowania funduszu zapasowego, renowacyjnego, asekuracyjnego lub innych rezerw specjalnych, 7) dysponowanie funduszami specjalnemi, 8) określanie granic kredytu, 9) ustanawianie zgodnie ze statutem przedsiębiorstwa taryfy opłat za świadczenia. 10) wybór zarządu i udzielanie mu absolu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.