renormalizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skończonych wyrażeń na podslawowe wielkości fizyczne, takie jak masy i ładunki cząstek. Fizycy opracowali sposoby omijania i rugowania tych nieskończoności, nazywane renormalizacją. Nie są to jednak sposoby uniwersalne, bowiem tylko pewne teorie są renormalizowalne. Na przykład teoria słabych oddziaływań nie jest renormalizowalna. Zarówno konieczność renormalizowania pewnych obliczeń, jak i nieefektywność tej metody w ważnych przypadkach, wskazują na to, że w samym podstawowym schemacie opisu oddziaływań, stosowanym w kwantowej teorii pola, istnieją słabe punkty, podważające adekwatność tej teorii względem opisywanych przez nią procesów. Z tego powodu wielu fizyków traktuje tę teorię jako przejściowy etap rozwoju fizyki oddziaływań elementarnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tempczyk, Michał. 1986. Fizyka a świat realny. Elementy filozofii fizyki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.