renormalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Główne prace R. dotyczą kwantowej teorii pola i teorii cząstek elementarnych. R. jest współtwórcą (1949, wraz z W. Paulim i F. Villarsem) metody regularyzacji kwantowej teorii pola, która — obok metody renormalizacji J. Schwingera — umożliwia uzyskanie jednoznacznych rozwiązań w elektrodynamice kwantowej; opracował (1953) metodę kwantowania pól nielokalnych. Ważniej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.