renografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oprócz klasycznej techniki rentgenowskiej, która jest poważnym odbiorcą aparatury dozymetrycznej, zapotrzebowanie na mierniki do pomiarów izotopowych wynika z szybkiego rozwoju zastosowań izotopów w medycynie. Szereg metod diagnostyki izotopowej ma w krajowych placówkach medycznych charakter rutynowych badań klinicznych. Należy tu wymienić [1] przede wszystkim badania tarczycy, zarówno czynnościowe, jak i topograficzne. Na szerszą skalę stosowana jest również renografia i renocystografia izotopowa, powszechnie wykonywane są badania wątroby — głównie scyntygraficzne — z zastosowaniem czerwieni bengalskiej, znakowanej izotopem 131I i 198Au koloidalnego. Z grupy badań, prowadzonych przez ośrodki specjalistyczne, należy wymienić przede wszystkim badania ośrodkowego układu nerwowego (topograficzna diagnostyka ogniskowych schorzeń mózgu z zastosowaniem znaczonej albuminy i neohydryny), badania układu krwiotwórczego i krwi obwodowej, badania hemodynamiczne, jak radiokardiografia, oznaczanie czasu krążenia i objętości wyrzutowej serca, a także badanie przecieków sercowych i badanie ukrwienia mięśni. Ponadto wykonuje się już w kraju izotopowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.