renesansyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w literaturze przez Burckhardta, Heysego, C. F. Meyera, a w plastyce przez pewne odłamy ówczesnych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Prąd ten jednak, wybitnie elitarny, nie odrodził ani sztuki, ani literatury, natomiast w połowie lat osiemdziesiątych napłynął z Francji prąd nowy, hardziej odpowiadający duchowi czasu: naturalizm. Jak „renesansyzm“ był owocem wszechwładnego wówczas historyzmu, tak naturalizm wywodził się z ducha nauk przyrodniczych i próbował stosować ich metody w twórczości literackiej, zrywając ze skostniałym tradycjonalizmem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.