renesansowoklasyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Renesansowoklasyczny ideał piękna, osiąganego w uniezależnieniu się, choć także przy nawiązaniu do znakomitych wzorców antycznych ł, najpełniej rozwinęli, a — co ważniejsze — praktyką pisarską potwierdzili oceny estetyczne — teoretycy i twórcy reprezentujący dojrzałą i późną fazę renesansu w literaturze włoskiej przełomu XV i XVI wieku oraz pierwszych dziesięcioleci XVI stulecia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Graszewicz, Marek, Kolbuszewski, Jacek (red.) 1988. Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.