renesansowo-humanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W dziele tym, oceniając pozytywną rolę literatury łac. w formowaniu się literatur nar., dał celny zarys poezji poi.-łac., omówił szczegółowo łac. i poi. twórczość J. Kochanowskiego jako czołowego poety słów. renesansu, przedstawił układy kulturowe i wzajemne słów. oddziaływania lit., zwł. na ziemiach litew.-rus. Rzplitej. Zgodnie z przyjętą koncepcją epoki wyłączył z zespołu zjawisk renesansowo-humanistycznych piśmiennictwo reformacyjne, co spotkało się z kryt. oceną wielu polonist. recenzentów (G. Maver, W. Weintraub, R. Pollak, J...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo