renesansowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) u schyłku średniowiecza. Istotnym elementem tego smutnego stanu był pizedłużający się bezwład, powodujący, że Kościół, główny i jedyny do tej pory autorytet we wszystkich prawie sprawach średniowiecznego społeczeństwa, coraz to większej liczbie ludzi zaczął wydawać się niepokojąco bezsilny, wobec licznych bolączek trapiących ówczesne życie. Niekomunikatywny, zgoła obcy coraz to bardziej renesansowo kształtującej się mentalności, język scholastyki — anachronistyczność głoszonych przy jego pomocy treści religijnych, wobec bogatej, świeżej i fascynującej problematyki, jaką naniosły na grunt europejski wyprawy krzyżowe, wielkie odkrycia geograficzne i wzbierający gwałtownie na sile rozwój nauk szczegółowych — a dalej, stan głębokiej depresji autorytetu Kościoła, spowodowany, aż do zgorszenia, niskim poziomem kwalifikacji doktrynalnych a przede wszystkim moralnych jego przedstawicieli, i wreszcie fatalna polityka Kurii rzymskiej, budząca wiele niechęci zwłaszcza w Niemczech — wszystko to stwarzało sytuację, w której odejście od Kościoła pewnej części zachodniego chrześcijaństwa wydawało się być wyłącznie kwestią czasu. Starsza histo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.