renegocjowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków. W wyniku tej oceny są formułowane wnioski zarówno w odniesieniu do kraju, którego bilans płatniczy jest analizowany, jak i ewentualnie w stosunku do głównych partnerów gospodarczych tegoż kraju. W tym drugim przypadku formułowane są często zalecenia zmierzające do renegocjowania spłat...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bień, Jerzy, Kosiński, B., Królak, Z. 1970. Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.