renegatka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co? Rozbijali się za granicą, dostawali zasiłki od różnych komitetów i jedli frykasy!”... Michel z najwyższym oburzeniem czyta w swojej niedzielnej gazetce, że Tomasz Mann przyjął obywatelstwo amerykańskie, a „renegatka” Marlena Dietrich w amerykańskim mundurze defilowała po Paryżu. Jeszcze więcej sadła za skórę zalał mu Erich von Stroheim, który w zagranicznych filmach ośmielił się grać pruskich oficerów („kalał gniazdo”)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.