renaturalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) r. 18'8, koloński zaś dyrektor policji, Müller, któremu Marks przekładał, że nie chce sprowadzać swej rodziny na niepewne z Trewiru do Kolonii, zapewniał go również, iż ze strony rządu miejscowego, który według starodawnych ustaw pruskich miał zatwierdzać uchwały Rady Miejskiej, jego renaturalizacja nie napotka żadnych przeszkód. Tymczasem jednak zaczęła się ukazywać „Nowa Gazeta Reńska“ i dn. 3 sierpnia Marks otrzymał od dyrektora komisariatu policji, Geigera, urzędowe pismo zawiadamiające go, że wobec istniejącego położenia królewski rząd „na razie“ nie zrobi względem niego użytku z przysługującego mu prawa przyznawania cudzoziemcowi praw obywatela pruskiego, a wobec tego Marks...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.