renaturacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powyżej omówiliśmy szczegółowo fakt, że podczas denaturacji DNA struktura podwójnej spirali ulega zniszczeniu, a oba łańcuchy nukleotydowe rozchodzą się i stają się niezależne jeden od drugiego. W jakim stopniu zjawisko rozchodzenia się łańcuchów podczas denaturacji DNA jest nieodwracalne? Czy możliwa jest renaturacja makrocząsteczek DNA, tj. odtworzenie struktury podwójnej spirali?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuszner, Wiktoryn 1967. Odkrywanie tajników życia. Biopolimery, tłum. Cz. Krepski, T. Kulikowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.