renarracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak się wydaje, uświadomienie tego aspektu problemów dotyczących imperceptywności (renarracji) jest istotne dla nosicieli języków o strukturze podobnej do polszczyzny i ukazuje, jak perspektywa konfrontatywna może być pomocna w oświetleniu pewnych zagadnień związanych tak z analizą semantyczną tekstu, jak i badaniem relacji między informowaniem o świecie za pomocą języka a wiedzą o świecie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.