remski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pisaliśmy już o tym, że polskie odpowiedniki nazw łacińskich były chętnie wykorzystywane do tworzenia od nich przymiotników, a w Dykcjonarzyku można je często spotkać. Oto cytat, w którym wystąpiły aż cztery takie przykłady: „Karnut [...] kościół tu katedr[alny] jest z najpiękniejszych. Dzwonnica osobliwie godna podziwienia, iż dzwonnica karnuteńska, sklepienie ambijańskie, chor bellowaceński i facyjata remska poszły w przysłowie” S I 127156...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zierhoffer, Karol, Zierhofferowa, Zofia 2000. Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.