remontowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Miejskiej w Polsce, który się odbył dn. l.VII. r. b. powziął w sprawie gospodarki miejskiej następujące uchwały: Zważywszy, że dotychczasowy system gospodarki miejskiej doprowadził przeważną część miast polskich do kryzysu finansowego i spowodował zubożenie ludności miejskiej, co się wyraziło w masowem zamykaniu warsztatów handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych oraz w osłabieniu akcji remontowej właścicieli nieruchomości, powodując wzmożenie kryzysu bezrobocia i bezdomności, Walny Zjazd Rady Naczelnej Związku Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w Polsce, celem uzdrowienia gospodarki miejskiej uznaje za konieczne i pilne przeprowadzenie następujących zarządzeń: I. Spowodować obniżenie budżetów samorządowych, drogą z jednej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.