remontowo-techniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stacji traktorowo-maszynowych (MTS); po ich przekształceniu 1958 w stacje remontowo-techniczne k. nabyły maszyny roln., co umożliwiło scalenie w k. wszystkich podstawowych czynników produkcji: ziemi, narzędzi produkcji oraz siły roboczej. W 1950-60 podniósł się znacznie stopień koncentracji produkcji roln...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.