remontowo-konserwatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stare kamienice od dawna przekroczyły granice swej wydolności usługowej, ulegając nie tylko nadmiernemu zużyciu, lecz także i zniszczeniu na skutek nie remontowania ich przez użytkowników, co sprawia, że zabytkowe domy nierestaurowane od wielu lat wymagają w konsekwencji wielkich wkładów finansowych. Nałożenie zatem na użytkowników obowiązku włączenia prac remontowo-konserwatorskich do planu inwestycyjnego, następnie wzmożenie budownictwa nowego, celem odciążenia zabudowy zabytkowej, przyznanie odpowiednich kredytów na restaurację najbardziej zagrożonych gmachów publicznych, wreszcie wstawienie całej akcji do najbliższych planów pięcioletnich — oto najważniejsze środki wiodące do radykalnej a tak koniecznej poprawy stanu obecnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo