remontowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) POWIĘKSZA SIE hLOIA HANDLOWA Polska flota handlowa powiększa się stale i to stosunkowo szybko. Pięć jest źrede-, które nam umożliwiają rozbudowę naszej floty: pierwsze — to rew.ndykacje przedwojennych po.skich jednostek zabranych przez Niemców; drugie —.akcja wydobywania i remontowania wraków zatcp onych na na. zych wodach; następnie — zakup statków za gran cą (gió...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żeglarz - Żeglarz (Gdynia / Gdańsk)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.