remonstrancja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) REMIZA [fr.]: 1) wozownia, zajezdnia (parowozowa, tramwajowa); 2) specjalnie zasadzone lub pozostawione po wycięciu lasu zarośla czy zagajniki dla zwierzyny łownej lub drobnego ptactwa. ’ REMONSTRANCJA [łac.]: 1) przeciwstawianie swego zdania, zbijanie wywodów; 2) zwrócenie się 0 zmianę decyzji adm. do organu, który ją wydał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.