remonstracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czyli jestem w tej mierze jednego z nią zdania? Wydał mnie nieprzygotowanego nagły rumieniec; ocuciwszy się jednak nieco, zacząłem szeroce przekładać defekta15 edukacyi klasztornej, i tak, mniemam, natenczas byłem wymownym, iż gdyby nie była wiadoma matce przyczyna tych remonstracyj16 12 Tu w R jest ustęp przekreślony: [Przyszedłem wkrótce do sil czerstwych a ustawiczna altencya moja tyle nakoniec wymogła, iż usłyszałem z ust kochanej Julianny, żem jej serce pozyskał, przysięgliśmy sobie wierność dozgonna a jam jej przyrzekł, iż tylu sposobów szukać będzie że woła matki kn wspólnemu uszczęśliwieniu naszemu skłonię|...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krasicki, Ignacy 1929. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.